Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Βρείτε το παιδί .


Εντοπίστε το παιδί στην φωτογραφία (1)
Μπορείτε να εντοπίσετε το παιδί που υπάρχει σε αυτή την φωτογραφία, πριν δείτε την απάντηση στη συνέχεια;
Εντοπίστε το παιδί στην φωτογραφία (2)


Δεν υπάρχουν σχόλια: